SELAMAT MAJU JAYA DAN SUKSES

Wednesday, August 20, 2008

Peranan keluarga dalam pendidikan anak-anak
Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat Islam maupun non-Islam. Kerana keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, iaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupanya (usia pra-sekolah). Sebab pada masa tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas, sehingga tak mudah hilang atau berubah sudahnya.
Dari sini, keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat. Ini kerana keluarga merupakan batu asas bangunan masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan personal-personalnya.
Musuh-musuh Islam telah menyedari pentingya peranan keluarga ini. Maka mereka pun tanpa segan silu berusaha menghancurkan dan merobohkannya institusi ini dari terus berperanan. Mereka mengerahkan segala usaha untuk mencapai tujuan itu. Antara usaha yang mereka pergunakan antara lainnya ialah;
Merosakkan peranan wanita muslimah dan mempropagandakan kepadanya agar meninggallkan tugasnya yang utama dalam menjaga keluarga dan mempersiapkan generasi anak-anak.
Merosakkan generasi muda dengan upaya mendidik mereka di tempat-tempat pengasuhan yang jauh dari keluarga.
Merosakkan masyarakat dengan menyebarkan kerosakan dan kehancuran, sehingga keluarga, individu dan masyarakat seluruhnya dapat dihancurkan.
Sebelum ini, para ulama umat Islam telah menyadari pentingnya pendidikan melalui keluarga. Syeikh Abu Hamid Al Ghazali ketika membahas tentang peranan kedua orang tua dalam pendidikan mengatakan: "Ketahuilah, bahwa anak kecil merupakan amanat bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang masih suci merupakan permata alami yang bersih dari pahatan dan bentukan, dia siap diberi pahatan apapun dan condong kepada apa saja yang diterapkan kepadanya Jika dibiasakan dan diajarkan kebaikan dia akan tumbuh dalam kebaikan dan berbahagialah kedua orang tuanya di dunia dari akhirat, juga setiap pendidik dan gurunya. Namun jika dibiasakan keburukan dan dibiarkan sebagai mana binatang ternak, niscaya akan menjadi jahat dan binasa. Dosanya pun ditanggung oleh pengajar dan walinya. Maka hendaklah ia memelihara mendidik dan membina serta mengajarinya akhlak yang baik, menjaganya dari teman-teman jahat, tidak membiasakannya bersenang-senang dan tidak pula menjadikannya suka kemewahan, sehingga akan menghabiskan umurnya untuk mencari hal tersebut bila dewasa."
Betapa besarnya peranan kedua ibu bapa dan keluarga amnya dalam pendidikan anak-anak jesteru juga peranan itu disambung tugasnya oleh para guru di sekolah. Maka kalau sifatnya guru juga gagal mendidik dengan sempurna sebagaimana gagalnya ibu dan bapa, keluarganya di rumah maka kesannya satu generasi anak itu akan terabai untuk mendapatkan haknya. Haknya untuk dididik dengan sempurna untuk mendidik pula generasinya yang akan datang. Fikirkanlah..

No comments:

Post a Comment

Kalau baik sebarkan kalau keji dan buruk buangkan jauh-jauh jangan amalkan

My Blog List