SELAMAT MAJU JAYA DAN SUKSES

Saturday, February 28, 2009

Pelaksanaan Pentaksiran 5227/3

Guru matapelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah selaku Pentaksir yang melaksanakan pentaksiran di sekolah sewajarnya memastikan kertas 5227/3 dapat dilaksanakan sebagaimana juga pelaksanaan kertas 5227/2 PLBS. Pelaksanaan kertas ini terkandung dalam dokumen rasmi format pentaksiran yang dilaksanakan mulai tahun 2004 lagi. Bagi mengelakkan beberapa implikasi yang negatif terhadap guru selaku pelaksana pentaksiran ini beberapa langkah bijak seharusnya diambil sekiranya pelaksanaannya selama ini berjalan agak kurang lancar. Langkah pro aktif seharusnya diambil dengan mengujudkan fail khusus bagi kertas 5227/3 sebagai eviden yang sah bahawa kita telah melaksanakannya. Beberapa kes tindakan tatatertib ke atas guru yang gagal mengemukakan eviden seharusnya dapat dielakkan demi menjamin keberkesanan pentaksiran yang dilaksanakan. Sokongan dari pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia amat diharapkan dalam membantu memberikan panduan khusus serta format yang mesra pengguna dalam melaksanakan kertas ini.
KHIRUL ANUAR LAKIMIN
Ketua Pentaksir Kebangsaan 2009

Menelusuri Ketokohan Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi


Nama sebenar al-Khawarizmi ialah . Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al Jabru wal Mukobala. (penjabaran dan penyelesaian). Di nama latinkan menjadi Aljabar.


Dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.


Dalam bidang pendidikan al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas meliputi bidang syariat malah juga dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru al-jabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin.


Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang.

Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim.

Antara karya sumbangan hasil karya beliau sendiri ialah :
Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.
Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.
Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang.
Ini adalah contoh-contoh sebahagian penulisan karya beliau dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.

Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah :
Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum.
‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang.
Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.
Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra.
Al-Amal bi’ Usturlab’
Al-Tarikh
Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.

Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan.

Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri.
Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja.


Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur….” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata….’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa al-Khawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam.

Monday, February 16, 2009

Berdoalah untuk lebih berkarisma menurut Sunnahاَللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِيْ رِضَاكَ ضَعْفِي وَخُذْ إِلَى الـْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي وَاجْعَلِ الإِسْلامَ مُنْتَهَى رِضَاىَ اَللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي وَذَلـِيْلٌ فَأَعِزَّنِيْ وَفَقِيْرٌ فَأَغْنِنِيْ وَارْزُقْنِي

Maksudnya : Ya Allah, aku ini lemah, maka kuatkanlah aku dalam keredhaanMu, dan bimbinglah aku kepada kebaikan, dan jadikanlah Islam itu tempat aku meletakkan keredhaan, ya Allah aku ini lemah, maka kuatkanlah aku ini hina maka muliakanlah aku, aku ini miskin maka kayakanlah aku dan kurniakan rezki padaku .[1]


Keterangan :Doa ini diriwayatkan oleh Ibn Asakir dari al-Barra` , dan dari jalan yang lain oleh Abdullah bin Amru, bahawa Nabi s.a.w menjelaskan apabila Allah mengkehendaki kebaikan buat seseorang maka dia tidak akan lupa membaca doa ini .[2]


Dari Jami bin Syaddad dari bapanya, beliau meriwayatkan bahwa kandungan doa ini hampir sama dengan doa yang sering diamalkan oleh Umar al-Khattab r.a sebelum memulakan kulia-kuliahnya. [3]


[1] Ibn Abi Syaibah 29353 , al-Hakim ( 1931 ), dianggap sahih olehnya


[2] Ibn Asakir ( 1264) , Jam’ul Jawamik oleh al-Suyuti ( 1275 )


[3] Jamik al-Ahadith ( 30686 ) dan Kanzul Ummal ( 14186)

Mufassir Agung Nusantara


HAMKA (1908-1981), adalah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.


Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai PENSYARAH di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjawat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).


Hamka adalah seorang yang bijak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggeris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal.Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituan Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960.Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia.Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (10 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-Azhar, 1958; Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelar Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia, Brunei dan Singapura, turut dihargai. Antara 79 buah karya agung Allahyarham Hamka ialah Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat,Balai Pustaka, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka Tafsir Al-AzharJuzu' 1-30, ditulis pada masa beliau dipenjara oleh Sukarno.

Sunday, February 15, 2009

Mengharmonikan antara fahaman Salaf dan Khalaf


Sedar atau tidak, sebenarnya terdapat secalit pertembungan antara golongan yang pro salaf dengan pro khalaf di Malaysia hari ini. Ada yang melihat pertembungan ini sebagai negatif dan mungkin boleh merosakkan keharmonian masyarakat Islam khasnya. Namun secara positif kita kena berlapang dada bahawa perselisihan ini menunjukkan betapa syumulnya Islam untuk menerima pendapat sesama Islam pada hal-hal yang boleh diperselisihkan. Jangan sampai nantinya ia merosakkan persefahaman sesama kita. Siapakah salaf dan siapakah khalaf?

Terdapat beberapa definisi terhadap dua istilah ini. Secara mudah, salaf ialah generasi awal Islam manakala khalaf ialah generasi yang terkemudian. Golongan pro salaf di Malaysia biasanya mendokong fahaman tidak bermazhab, sentiasa merujuk kepada Quran dan sunnah, sentiasa menyebut kehebatan Syeikh Islam Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim. Mereka juga merujuk kepada Syeikh Albani, ulama-ulama di Saudi dan sebagainya.

Manakala golongan pro khalaf biasanya mengikut mazhab yang empat khasnya mazhab Syafii di Malaysia, tidak terlalu merujuk kepada Ibn Taimiyyah dan ulama yang sealiran dengannya. Akhirnya berlaku pertembungan ilmu dan membawa kepada penyakit yang lain.Hakikatnya para ulama tersebut tidak menganjurkan demikian. Mereka menganjurkan persaudaraan Islam. Walaupun terdapat perbezaan pandangan, semua itu hanya kerana kefahaman ijtihad yang berbeza sahaja tetapi masih merujuk kepada Quran dan sunnah. Cuma dikatakan bahawa manhaj Syeikh Albani agak keras sedikit hingga sesiapa yang membaca karya-karya beliau akan mudah menuduh ulama ini salah, silap dan sebagainya. Adakah salah mengikut manhaj salaf? Dan adakah salah mengikut manhaj khalaf? Jika mengikuti manhaj keduanya tidak salah, kenapa perlu ada pertembungan?Gambaran pertembungan ini sebenarnya bukanlah di kalangan para ulama muktabar tetapi mungkin hanya di kalangan pengikut sahaja. Antara faktornya mungkin kerana kematangan ilmu yang belum sampai waktunya. Muslim yang matang ilmu akan mengikut Quran dan sunnah. Ijtihad para ulama adalah kefahaman yang baik. Muslim begini tidak akan fanatik kepada mana-mana ulama tetapi setiap pendapat diterima berdasarkan dalil dan hujah. Imam Ibn Taimiyyah seorang ulama yang hebat tetapi bukanlah syarat seorang ulama hebat bahawa beliau tidak pernah salah dalam ijtihad. Muslim begini tidak akan membelakang ulama mazhab kerana ulama mazhab adalah generasi salaf. Ada kemungkinan Golongan Salaf dikatakan banyak menyatakan amalan masyarakat adalah bidaah sebalikya khalaf tidak begitu. Apa puncanya?


Kemungkinan punca persoalan ini ialah kerana kefahaman yang berbeza bagi kedua-dua aliran tentang konsep sunnah dan bidaah. Ironinya pro salaf meluaskan makna bidaah dan menyempitkan makna sunnah. Sebaliknya pro khalaf meluaskan makna sunnah dan menyempitkan makna sunnah. Apa yang jelasnya perselisihan antara salaf dan khalaf di Malaysia wajar dilihat dalam kerangka syariah yang luas. Kita mesti bersatu dan berlapang dada untuk mengharmonikan antara dua aliran ini. Islam adalah agama yang Allah redhai. Gelaran ‘muslim’ adalah nama yang disebut dalam Al-Quran malah juga Al-Sunnah. Apa jua yang menjadi pokok perselisihan, kita masih lagi sebagai muslim. Marilah kita bersatu atas perkara yang disepakati, dan bertolak ansurlah dalam perkara yang dikhilafi.

Saturday, February 14, 2009

Menilai Kelebihan Solat hajatDari ‘Abdillah ibn Abi Aufa meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,
Barangsiapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada seseorang makhluqNya,
maka hendaklah dia berwudhu’ dengan mengelokkan-wudhu’nya dan bersolat dua
raka’at, dan kemudiannya memuji Allah dan berselawat ke atas Rasulullah SAW lalu
hendaklah dia membaca do’a ini.

La Ilaha Illallah al-Halim al-Karim, SubhanAllah rabb al-’Arsh al-’Adzim

(du’a ini tidak disalin semua) - Hadith 148 Mastika Hadis Jilid 2
Sungguhpun hadis ini hadis daif, tetapi ia disokong oleh hadis sahih yang berikut

Hadis 149 Mastika Hadis Jilid 2:

Dari Abi Ad-Darda’ RA bahawa Rasulullah SAW bersabda,
“Sesiapa yang berwudhu’ lalu diperelokkan wudhu’nya, kemudian dia menunaikan
solat 2 raka’at dengan sempurna, nescaya Allah memberikan apa yang dimintanya,
sama ada cepat atau lambat

(Hadis Sahih Riwayat Imam Ahmad)

 • sokong juga oleh hadis sahih yang berikut:-

Hadis 150 Mastika Hadis Jilid 2:

Dari ‘Uthman bin Hunaif RA, bahawa
telah datang kepada
Rasulullah SAW seorang yang buta matanya seraya berkata, “Ya
Rasulallah!
Doakan kepada Allah untuk saya supaya Dia menyembuhkan saya”
Rasulullah SAW
bersabda, “jika engkau mahu, (doakan segera) maka akan aku doakan
untukmu
dan jika kamu mahu kamu boleh bersabar dan ianya (bersabar) lebih baik
bagi
kamu.” Lelaki itu menjawab, “Doakanlah” Maka Rasulullah SAW menyuruhnya
supaya berwudhu’ dengan elok lalu bersolat dua raka’at dan berdoa dengan doa
ini, “Allahumma Inni asaluKa wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad Nabiy
ar-rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqdha liyy.
Allahumma fashaffi’hu fiya


Hadis ini juga menjadi dalil harus bertawassul. Minta dengan Allah, bukan dengan wali, cuma wasilah melalui doa orang yang soleh. Amalan yang baik juga menjadi wasilah.


Kaedah Doa Nabi Yunus


Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, siapa yang ada hajat, solatlah dan baca doa Nabi Yunus (selama 40 hari):

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ


“Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.” (Surah Anbiya ayat 87)

Dalam hadis yang lain, bila ada hajat, solatlah 2 rakaat dan sujud (luar solat) serta bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 40 kali. Doa Nabi Yunus ini adalah ayat quran, maka hendaklah sujud diluar solat kerana ada larangan membaca ayat quran di dalam sujud semasa dalam sembahyang.

Dari Ali bin Abi Thalib katanya “Aku dilarang Rasulullah s.a.w. membaca Quran dalam rukuk dan sujud (Riwayat Muslim)

Galakkan sembahyang sunat di rumah:-

Hadis 151 Mastika Hadis Jilid 2:

Dari Umar Bin Al-Khattab r.a. bahawa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda “Sembahyang sunat yang dikerjakan oleh seseorang dirumahnya; menjadi Nur (cahaya) yang meneranginya; oleh itu, sesiapa yang suka (mendapat kelebihan itu), hendaklah ia menerangi rumahnya (dengan sembahyang sunat)

Dalam hadis lain menjelaskan: “Solatlah kamu dirumah-rumah kamu dan jangan jadikan ia sebagai kubur-kubur.“(Riwayat Ahmad) Ia bermaksud rumah-rumah yang tidak didirikan lansung solat di dalamnya menjadi sepi seumpama kubur.

 • Hadis 152 Mastika Hadis Jilid 2:
  Dari Jabir r.a katanya, Rasulullah SAW bersabda:”Apabila kamu telah menunaikan solat (wajib) di masjid, maka kerjakanlah pula solat (sunat) di rumah kerana dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia.”

Tuesday, February 10, 2009

Al-Fatihah Untuk Ayahanda Us Ayob

Jam 4.00 pagi tadi telah kembalinya ke rahmatullah ayahanda Us Ayob Mohd Ali. Mari kita sama-sama mendoakan agar rohnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh

Sunday, February 08, 2009

RE POSTING : Percangahan fakta dalam buku teks....

Admin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Fatimah Awang dr SMAP Labu Negeri Sembilan atas post beliau untuk perhatian ustaz dan ustazah sekelian.
Menurutnya terdapat beberapa kekeliruan untuk diperbaiki.


 • m.s 87 Fakta tokoh Yahya bin Ya'mur disebut pada Zaman Saiydina Ali bercanggah dengan buku T.5 Ia disebut pada Zaman Abd Malik bin Marwan iaitu Zaman Umaiyah ( m. 87 )
 • m.s 99 Ciri kemukjizatan al quran dari segi ilmu pengetahuan contoh lebih dominan dr segi isi. Sedangkan isi tidak begitu jelas.
 • m.s 109 Surah al Baqarah 287 sedangkan ayat hanya 286 sahaja. ayat riba 278.
 • m.s 166 tiada dalil al quran bg nas umum sedangkan hadis yg mentahsiskannya ada.
 • m.s 184 contoh hadis ahad merujuk pada matan sedangkan taarif menerangkan perawi.
 • m.s 219 perkara positif semasa menjaga orang sakit .. menjawab " ayat tergantung
 • m.s 262 fakta imam malik menguasai hadis bercanggah dengan fakta buku t.5 ms 148.

Mohon perhatian semua pihak panjangkan ke bhgn kurikulum dan buku teks kementerian.

Hakim VS Doktor........Kita sokong Siapa...?


 • Sedar atau tidak, apabila kita berperanan sebagai pentaksir, kita mungkin pada masa yang sama telah berperanan sebagai seorang hakim atau mungkin juga kita menjadi seorang doktor. Umum tahu bahawa tugas hakim itu sinonim dengan kerjanya menjatuhkan hukuman. Manakala merawat pesakit pula tugas seorang doktor.

 • Bukanlah menjadi tugas seorang hakim untuk memikirkan apa yang akan terjadi kepada seseorang yang dihakiminya. Apa akan jadi selepas hukuman dijatuhkan. Bukan juga tugas seorang hakim untuk bertanya khabar tentang apa telah terjadi kepada seseorang selepas hukuman dikenakan akibat seseorang itu telah didapati bersalah melanggar batas undang-undang. Bukan salah pada seseorang hakim jika itu semua tidak dipedulikan. Ini kerana tugas seorang hakim ialah menghakimi dan menjatuhkan hukuman berdasarkan peruntukan undang-undang.

 • Akan tetapi lain ceritanya dengan seorang doktor. Lazimnya, SKT doktor ialah merawat pesakit sehingga sembuh. Menerima kunjungan pesakit dengan hati terbuka, bertanya khabar pesakit, menyelusuri latar belakang pesakit, menyelidiki setiap urat saraf dan tulang-temulang pesakit, menyentuh dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Itulah baru dikatakan seorang doktor yang benar-benar beriltizam ingin merawat pesakit yang datang menemuinya. Tidak cukup dengan itu, selepas proses dignostik masalah pesakit, jenis sakitnya diketahui, maka disediakan pula senarai ubat-ubatan untuk dimakan atau untuk disapu. Katanya makan/ guna ikut jadual dan kalau tidak sembuh, sila datang lagi. Diberi ingatan pula itu dan ini bagi memastikan pesakit tahu apa perlu dilakukan agar cepat sembuh dan kualiti hidup bertambah baik.

 • Amat menarik jika diteliti dua profesion di atas, hakim dan doktor. Namun apa kaitannya kedua profesion di atas dengan guru yang bergelar pentaksir? Memang ada, kerana pentaksir boleh ditafsirkan sebagai hakim dan boleh jua sebagai doktor.

 • Begini, bayangkan kalau kita ini (pentaksir) ibarat doktor, kita membiarkan sahaja pesakit yang datang kepada kita untuk mendapatkan rawatan, “zalim” kan? Apalagi jika tiada sebarang ubat yang diberikan kepada pesakit yang menderita dan amat memerlukan penawar daripada kita. (yang menyembuhkan Allah Yang Maha Kuasa).

 • Malanglah kalau kita juga ibarat hakim. Memberikan skor atau markah sahaja kepada anak murid kita bagaikan hukuman bagi mereka. Maka jadilah kita pentaksir ibarat doktor yang baik. Mentaksir anak-anak murid kita di sekolah dengan niat untuk mengetahui kelemahan diri mereka. Setelah itu kita dengan sedaya mungkin memberi taklim/tarbiah/ta’dib agar mereka dapat mencapai penguasaan yang lebih baik. Jadilah mereka murid yang tahu kelemahan diri, cuba memperbaikinya dan pada masa yang sama kita membantu.
 • Mungkin ada pentaksir mengatakan bahawa masa dan tenaga terlalu terhad untuk melakukan itu semua. Tidak mengapa, itu memang realiti guru di sekolah sekarang. Tetapi yang dirisaukan ialah sebelum melakukannya –walaupun sedikit- betulkan prinsip diri kita dulu, selama ini kita sebagai pentaksir, adakah kita berperanan sebagai seorang hakim atau seorang doktor.? Fikir-fikir dan renung-renungkanlah!

Nukilan: Wan Din (sahabat mypqs), 6 Jan 08, 1.25 pagi.Wednesday, February 04, 2009

Adab-Adab Dengan Rasulullah S.A.W.

Rasulullah S.A.W. merupakan pesuruh Allah Taala yang diutuskan kepada umat Islam dan seluruhnya. Sebagai umat Islam yang beriman maka wajiblah kita mentaati segala perintah dan suruhan yang datangnya dari junjungan besar Rasulullah S.A.W. tanpa membantahnya walaupun sedikit. Perintah mentaati rasulNya amat jelas dinyatakan di dalam nas-nas dari al-Quran ataupun al-Hadis antaranya
Firman Allah Taala bermaksud:
Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul (Rasulullah S.A.W) dan kepada orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah (al-Quran) dan sunnah rasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya.
(Surah an-Nisa: ayat 59).

BERADAB DENGAN RASULULLAH S.A.W.

Firman Allah Taala bermaksud:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memandai-mandai (melakukan sesuatu perkara) sebelum (mendapat hukum atau kebenaran) Allah dan rasulNya dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(Surah a-Hujuraat: ayat 1).

Firman Allah Taala bermaksud:
Janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan rasul (Rasulullah S.A.W) di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu.
(Surah an-Nur: ayat 63).

MENTAATI RASULULLAH S.A.W.

Firman Allah Taala bermaksud:
Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul (Rasulullah S.A.W) dan jaganlah kamu batalkan amal-amal kamu.
(Surah Muhammad: Ayat 33).

Firman Allah Taala bermaksud:
Dan apa jua perintah yang dibawa oleh rasul (Rasulullah S.A.W) kepada kamu maka terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya.
(Surah al-Hasyr: ayat 7).

Firman Allah Taala bermaksud:
Katakanlah (Wahai Muhammad): Taatilah kamu kepada Allah dan rasulNya. Oleh itu, jika kamu berpaling (menderhaka) maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir.
(Surah ali-Imran: ayat 32).

BERSELAWAT KE ATAS RASULULLAH S.A.W.

Firman Allah Taala bermaksud:
Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikkan) kepada Nabi (Muhammad S.A.W), wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.
(Surah al-Ahzab: ayat 56).

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:
Orang yang bakhil ialah mereka yang disebut namaku akan tetapi ia tidak berselawat kepadaku.
(Riwayat al-Baihaqi).
Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:
Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali maka Allah akan selawat kepadanya sepuluh kali.
(Riwayat Muslim).

MENGASIHI RASULULLAH S.A.W.

Firman Allah Taala bermaksud:
Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutlah daku nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi.
(Surah ali-Imran: ayat 31).

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:
Demi jiwaku berada di bawah kekuasaan Allah, seseorang kamu tidak beriman sehinggalah dia mencintaiku (Rasulullah S.A.W) lebih daripada kecintaannya kepada anaknya, ayahnya dan manusia keseluruhannya.
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:
Tiga perkara sesiapa yang memiliki tiga perkara tersebut maka ia memiliki kemanisan iman: Mencintai Allah dan rasulNya lebih daripada cinta kepada perkara lain…
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

MENGIKUT SUNNAH RASULULLAH S.A.W.

Firman Allah Taala bermaksud:
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat serta ia pula menyebut dan mengingat Allah banyak-banyak (dalam masa sysah dan senang).
(Surah al-Ahzab: ayat 21).

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:
Sesiapa yang menghidupkan sunnah daripada sunnahku yang telah ditinggalkan selepas aku maka sesungguhnya baginya pahala seumpama pahala orang yang melakukannya tanpa sedikitpun berkurangan sementara sesiapa yang mengadakan bidaah yang sesat yang tidak diredhai Allah dan rasulNya baginya dosa seumpama dosa-dosa yang dilakukan mereka di mana tidak sedikitpun berkurangan.
(Riwayat al-Tarmizi dan Ibnu Majah).
Tajuk ini selanjutnya ada dalam penghuraian adab terhadap Rasulullah di T.4

Tuesday, February 03, 2009

TIPS SELAMATKAN DARI ANGKARA SIHIR


1. Sebelum kena
Mentauhidkan Allah , buktinya firman Allah dlm surah Yunus ayat 62 -64
Membaca al-Quran secara istiqamah krn Nabi bersabda dlm hadith rwyt Muslim , maksudnya , bacalah al-Quran... al-baqarah dan Ali Imran...
Membaca al-Baqarah adalah keuntungan meninggalkannya adalah kerugian...membacanya akan menghalang ahli2 sihir dari kamu..
Demikian juga Nabi berpesan dalam hadith riwayat Muslim, nabi mengingatkan agar jangan dibiarkan rumah menjadi kubur , kerana tidak dibacakan padanya al-Quran :Mengamalkan wirid2 tertentu cthnya al-Mathurat.
Antara zikr yg penting ialah : BismillahilLazi la yadhurru ma’asmihi syai`un fil ardhi wal fissama` wahuwas sami’ul alim.
Makan kurma , Nabi bersabda dlm hadith rwyt Ahmad, al-Bukhari dan Muslim :Sesiapa yg memakan kurma di antara 2 tempat ini(Sempadan Madinah) maka dia tidak akan ditimpa sihir atau racun.Tapi tdaak semestinya ajwah krn ia tidak mengkhususkan sebarang nama.Ini adalah pendapat jumhur ulamak sept al-Kusynmihaniy, Ibnut Tin,Iyadh, al-Qurtubiy dan ditarjihkan oleh Ibn Hajr sendiri , dan saya secara peribadi meyakini pdg ini adalah yg paling benar.Jika tidak tentulah pengguna sering menghadapi masalah krn sentiasa diambil kesempatan oleh peniaga yg rakus yg menaikkan harga tamar ini sesuka hati, dan sesetengahnya menipu pengguna mendakwa ia ajwa madinah, pdhal ia dari tempat lain,wallahu a’lam Jadi umumnya hadith ini menyuruh kita agar sentiasa ada stok kurma madinah di rumah.
Jika dah kena , adab2 serta petua2 nya ialah :
1. Berbaik sangka dgn Allah , amalkan bersabar
2. mengeluarkan sihir tersebut spt yg Nabi telah anjurkan dlm peristiwa di ats.Huraian ini disebutkan panjang oleh an-Nawawiy dlm syrh Muslim
3. banyakkan berdoa cthnya doa :
Cara kedua :
1. Menumbuk 7 helai daun pohon sidr ( bidara ) hijau antara 2 batu atau yg sejenisnya, lalu menyiramkan air yg mencukupi bagi tujuan dikumpulkan utk dimandikan dgnnya lalu dibacakan al-Ta’awwuz , diikuti dgn ayatul Kursiy , kemudian surah al-A’raf ayat 117-122 :
2. Dibacakan surah Yunus ayat 79-82
3. Dibacakan Surah Taha ayat 65-70
4. Dibacakan 4 Qul Kemudian bila dah dibacakan hendaklah diminum air sebanyk 3 kali dan yang bakinya digunakan untuk mandi Dan semasa menyapu air pada anggota yang sakit hendaklah membaca
5. Surah al-fatihah
6. 2 ayat terakhir surah al-Baqarah
7. 3 Qul sebanyak 3 x atau lebih disertai dgn sentuhan dgn tangan kanan dan tiupan pada anggota yg sakit .
8. mengamalkn doa2 ini , cthnya :Ya Allah, Tuhan sekalian manusia , hilangkan penyakit ini,sembuhkanlah.Engkaulah yang menyembuhkan penyakit, tiada kesembuhan kecuali kesembuhanMu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesan selepasnya. ( HR Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Hakim )
Cara yg ketiga ialah dgn berbekam pd bahagian yg kena sihir kerana nabi s.a.w telah mengamalkannya sewaktu disihirkan .Ibnul Qayyim menjelaskan kepentingan berbekam dlm al-Tibb al-Nabawiy . Nabi berpesan dlm hadith yg sahih riwayat Abu Dawud .Berbekam ertinya mengeluarkn darah kotor dari kepala, badan dan anggota 2 yg lain .Kepentingan berbekam ini jelas dalam peristiwa Nabi diisrakkan menurut Ibn Abbas dlm rwyt Ibn Majah , semua malaikat berpesan kpd nabi supaya berbekam demikian dlm rwyt yg lain dari Ibn Mas’ud dlm al-Tirmizi, malaikat berpesan kpd Nabi supaya memberitahu umatnya supaya berbekam.
[1]Demikian pula hari berbekam ialah 17,19 dan 21 bulan Hijriyyah pd hari isnin, selasa dan khamis.SeLain dari itu ia adalah dilarang oleh nabi spt yg diriwayatkan oleh Ibn Majh dgn sanad yg sahih.
[1] Lihat Doa & Wrid Yazid bin ab Qadir jawas pg 420, cetakan Imam Syafi’iy

12 Tips for Childrearing


By Ibrahim Bowers


"Don't touch those!" the father commands as his child plays with the dishes on a shelf at his host's house. A few seconds later, the father looks up from his conversation with his host, and his child is still playing with the dishes. "I told you not to touch those!" the child's father repeats. A few seconds later, the father looks up and sees his child still playing with the dishes. The father says nothing and continues his conversation with the host. It happens all the time. Children are given orders, and when they don't obey, the parent simply goes back to his conversation and forgets. What should parents do in this situation? Some parents would say that we should stop the child, others that we should punish him, and others that he is "just a child," and we should not expect too much from him.As Muslim parents, we have an obligation to bring up our children in the best manner---to teach them right from wrong and to show them what we and society expect from them. Those who give opinions on this matter usually use the Quran or hadith to support their positions, and it may be difficult to establish, without a doubt, who is more correct. However, as parents, we either have to find the correct method to teach and discipline our children, or we at least have to come up with a valid method for teaching and disciplining our children. Definitely, we should not just "figure it out as we go" --- one time using this method and another time that one. The following principles should be useful in establishing a childrearing method which is not too extreme.1. Start Early Although many parents believe that very small children are too young to understand, their early years are probably the most important opportunity for parents to start them in the right direction. Once good patterns are established, they will be easy to maintain. Once bad patterns are established, they will be difficult to change.2. Have your Emotions Under Control while Instructing Childern Don't discipline your child because you are angry with him, but rather because you want to teach him. Motive is important here. As a Muslim parent, your motive should be to help your child.
3. Parents should Present a United Front Parents should discuss their strategy for training and disciplining their children and agree to work together as a team. If children realize that one parent is strict and the other is easy, they will play the parents against each other. When the strict parent stops them from doing something, they will go ask the easy parent for permission. Both parents need to tell the child the same thing. If parents sometimes disagree on how to discipline the child, they should discuss it privately, not in front of the children.4. Be Consistent Most experts on children agree that parents should be consistent. Constantly changing the rules and expectations will only confuse your child. If you stop him from writing on the walls today, and you allow him to write on the walls tomorrow, he will not understand when you get angry the next time he writes on the walls. If you inconsistently apply the rules, he will also test you at times to see whether you are going to be tough this time or easy. If, however, he knows from experience that you always stop him the first time, he will quickly learn it does no good to try to get away with something. Although consistency is essential, it does not mean that parents cannot change their minds about the rules. If you do change the rules, however, you must inform your child in advance so that he will know what to expect. This failure to be consistent is at the root of many parents' inability to control their children.5. Never Lie to your Childern If you lie to them "every now and then," they may not believe you when you tell them the truth. This also applies to those situations when you tell your child to stop doing something, or you will put him in his room, spank him, or take away his toys. If you make that kind of a threat, you must stick with it. Otherwise, you have lied, and your child will not know when you are serious and when you are not. He will then be forced to test you again and again to see.
6. Don't Reward Crying If children realize that everytime they cry, they get what they want, crying will become like money for them. Everytime they want something, they will cry. On the other hand, if you teach them that crying doesn't get them anything, they will stop crying for things. Let them cry and cry and cry, but don't give in. In the beginning, it will be difficult, but be patient. Once they learn the lesson and stop crying for everything, you will be happy that you were firm. You can either listen to crying for a few days or for the rest of your life. It's your choice.7. Teach Your Child to Apologize When he/she Does Something Wrong This is important so that he will learn what is expected of him from others and from Allah (SWT). If he does something wrong, he should ask forgiveness from Allah (SWT) and apologize to any people who were hurt by his words or actions. This will be useful in developing his conscience.
8. Accept Child's Apology Be quick to excuse your child when he apologizes and shows that he is sorry for his disobedience or bad actions. When we do wrong, we seek forgiveness from Allah (SWT) and want to be excused. Likewise, we should excuse others. This will develop in your child a sense of mercy and prepare him for an understanding of the forgiveness of Allah (SWT). Always make it clear to the child that you love him, especially after he has been in trouble and apologized. Let him understand that no bad feelings remain.
9. Apologize For Your Mistakes Don't be too proud to apologize to your child when you make mistakes. This will establish in him a belief in your sense of justice and prevent him from viewing you as nothing but a tyrant.10. Teach Islam From an Early Age Teach your child from an early age about Allah, the Prophets, the Sahaba, and the great heroes of Islam. If we develop in them a love for Islam and provide them with righteous examples for their heroes, they will be much less likely to go astray. A person wants to be like his heroes. If he admires Prophet Muhammad, Abu Bakr, and Ali, he will try to follow their example. If he admires a rock star or a gang leader, he will want to be like them. If we inspire our children with good examples, when they are tempted to do wrong, they will, InshaAllah, remember these examples and remain steadfast. Although I was raised as a Christian and didn't embrace Islam until I was in my 20s, I was greatly influenced by the Biblical stories of Prophets like Nuh, Ibrahim, Musa, and Isa (peace be upon them all). Although the Biblical stories were not in their pure form, they still inculcated in me a love and respect for the way of the Prophets. Although I fell into many of the temptations of youth, Alhamdulillah, I always felt something within me holding me back from going too far. While many of my friends went headlong into a highly destructive way of life, I believe that my knowledge of, and affection for, the Prophets helped me to return to a better path.
11. Instruct in Good Morals Teach your child good morals and good manners. An excellent book for this is Islamic Tahdhib and Akhlaq: Theory and Practice, by B. Aisha Lemu.12. Dicipline Your Child Discipline should not become the domain of one parent. Mothers and fathers should both participate in the disciplining of their children. Although mothers often threaten their children by telling them that they will get into trouble when their father gets home, this method is not very useful for three reasons.
First, discipline should be carried out immediately after the disobedience occurs so that the child will connect the disobedience with its consequences. If parents wait until later, the child may have forgotten why he got into trouble, and feel that the parents are not justified in disciplining him.
Second, sometimes the child must be stopped immediately, and the mother cannot wait until the father gets home. The child must be taught to respond immediately to her commands as well as his father's. Third, making one parent responsible for disciplining the child may turn that parent into the "bad guy" in the child's eyes. The child should recognize that both parents agree on their methods of disciplining him. Although the degree to which various parents use them will vary, the following five methods might be used for disciplining your children.(1) Putting your child in the bedroom. When the child is disobeying, he should first be warned that you are going to put him in the bedroom if he doesn't obey. If he continues to disobey, take him to the room immediately. Do not keep repeating warnings. For smaller children, you will probably have to sit in the room with them; for older children, they can sit alone. If they are crying or yelling, don't let them come out until they stop. Also, teach them that they need to apologize before you let them out. If they apologize, show your happiness and quick acceptance. For those children who whine and cry for everything, it is good to teach them that they will be sent to the bedroom when they whine and cry. They should not be allowed to whine and cry in the living room where they will disturb others. Once children learn that when they whine and cry, they will be sent to the bedroom, the whining and crying should decrease dramatically. Although it may take a long time for some children to stop crying and apologize, the parent must not give in. The child should feel that everytime he persists in disobedience, he will be the loser. This method, if done correctly and consistently, should dramatically affect your child.
(2) Showing your disappointment. If you have established a good relationship with your child, your disappointment with him will have a great impact on him. If he does something you don't like, and you tell him you are angry with him and show him that you are not going to play and joke with him because of his actions, he will probably feel bad and apologize. This works especially well when several family members show disappointment with the child's actions.(3) Withholding privileges. Not letting the child go out to play, ride his bicycle, or use his skates, for example. Threats to do this are useful only if the child believes you.(4) Giving rewards. These could be compliments, sweets, toys, or anything else that your child likes. When your child is rewarded for doing good, he is likely to do good again. After some time, his habit will be to do good. Two words of caution, however.First, rewards should not become bribes. You should not tell your child, "If you obey me, I will take you for ice cream." Rewards should be spontaneous on your part to show your appreciation for your child's actions. They should not be expected by the child. You should say, "Since you have been such a good boy today, I'm going to take you for ice cream."Second, you should be careful that your relationship with your child does not become a marketplace where he expects to get a reward from you for everything he does. As the child gets older, he will not need to be given material rewards as often, although you should continue to let him know that you appreciate his good behavior. You should, however, teach him that even though he doesn't always receive a reward from you for his good actions, he might receive one from Allah (SWT).(5) Spanking. This is the most controversial aspect of discipline. Some parents feel that it is wrong to spank children because it teaches them that violence is the answer or that "might makes right." Others go too far in the other direction and believe that unbridled beating of their children is okay. Some parents slap their children in the face, beat them on the hand, or twist their ears. These methods should, however, be avoided. Slapping in the face humiliates the child, and beating on the hand or twisting the ear could cause permanent physical damage to the child.Of course, it should also be clear that such things as burning or starving children, making them drink hot sauce, or other such harsh punishments should never be used. I personally use only two physical methods for disciplining my children: light slaps on the hand when the child is using his hands to do something wrong and spanking the child on his buttocks in a way that is not permanently harmful but that only causes some stinging. If the other methods of discipline are used wisely, a parent should rarely have to resort to physical discipline at all. However, sometimes it may be necessary. If done with mercy and justice and in the best interest of the child, it should not be considered as violent or abusive. When children grow up, they will be held accountable for their actions.In some cases, the punishments they face for wrongdoing will be severe. To teach them right from wrong now, even by spanking or lightly slapping their hand, will help them avoid these problems later in life. Hammudah Abd al Ati writes in The Family Structure in Islam: ". . . [T]he Prophet urged parents to demand that their children begin practicing the regular daily prayers by the age of seven. If the children do not start the practice by the age of ten, they should be disciplined by physical means --- without causing them harm or injury, of course --- only to show disapproval of their behavior." (p. 199)If parents follow these principles consistently, they should see a dramatic improvement in their children in a short time. If, however, the children have been allowed to run the house for a long time, and the parents have given up their authority, it will take longer for the children to get used to the new rules. Although the various methods of discipline are important and will help you to control your children and force them to do what you say, you will not always be with them as they begin to grow, and, thus, the penalties and consequences from you will not concern them.Ideally, as you discipline your children you will also develop their conscience and their knowledge of right and wrong. Teaching them good morals and manners and instilling in them a love for Allah, the Prophets, the Sahaba, and the great heroes of Islam should help them to do good even when you are not around. The attainment of self-discipline and a concern for doing righteousness whether they are with others or alone is the true goal of childrearing. The afore-mentioned techniques are merely means to achieve this end.Our sins are our real enemy Sincerity is our indestructible weapon There is a vacuum inside each of us it cannot be filled except by other sincere Muslims.

Monday, February 02, 2009

Panas...!!! soalan Ujian bulanan 1 PQS T5 2009

soalan ihsan dari Us Mizam SMK Batu Berendam , Melaka....TQ...Sila klik pada tajuk..........

Panas...!!! soalan Ujian bulanan 1 PQS T4 2009

Soalan ihsan dari us Mizam SMK batu berendam melaka....TQ klik pada tajuk

PERBEZAAN ANTARA HADITH DENGAN HADITH QUDSI

Dalam kitab-kitab hadith didapati hadith Qudsi. Ulama' hadith mengatakan bahawa hadith Qudsi itu: ialah perkataan Nabi saw yang disebut dengan mengatakan Allah bertitah , disandarkan perkataan itu kepada Allah dan diriwayatkan daripadanya. Kesimpulannya Hadith Qudsi: ialah titah Allah yang disampaikan kepada Nabi saw di dalam mimpi atau dengan jalan ilham, lalu Nabi saw menerangkan apa yang disampaikan itu kepada umatnya dengan ibarat atau susunan perkataannya sendiri serta menyandarkan kepada Allah; sedang hadith-hadith yang lain tidak demikian itu. Hadith Qudsi itu dinamakan juga Hadith Ilahi atau Hadith Rabbani. Dan pernah pula dibezakan Hadith Qudsi dengan yang lainnya; iaitu segala hadith yang bersangkut dengan kebersihan atau kesucian zat Allah dan sifat-sifat kebesaran dan kemuliaanNya. [Kitab al-Dar al-Nadid min Majmu'ah al-Hafid]
Contoh Hadith Qudsi itu, Rasulullah saw bersabda: "Firman Allah Ta'ala: Tiap-tiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukKu, dan Aku akan memberi balasan dengannya. Dan puasa itu perisai, maka apabila seorang kamu berpuasa janganlah ia memaki-maki, mencarut-carut dan janganlah dia menghiruk-pikukkan; maka jika dia dimaki oleh seorang atau hendak dibunuhnya, hendaklah ia katakan: aku ini berpuasa." (Hadith riwayat Bukhari & Muslim) Rasulullah saw bersabda: "Firman Allah Ta'ala: Aku menurut persangkaan hambaKu dan Aku bersamanya di mana saja ia sebut (ingat) akan daku." (Hadith riwayat Bukhari & Muslim)
ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM 'ILMU MUSTHALAH HADITH
Di antara istilah-istilah yang digunakan itu ialah:
1. Sanad: iaitu jalan yang menyampaikan kepada hadith.
2. Isnad: iaitu menyebutkan hadith itu kepada orang yang mengatakannya. Sanad dan isnad hampir sama ertinya; keduanya adalah penting untuk menentukan nilaian hadith. 'Abdullah bin Mubarak berkata: "Isnad adalah dari urusan agama, dan kalaulah tidak kerana isnad, nescaya berkatalah orang yang mau apa yang ia mau berkata."
3. Musannid: iaitu orang yang meriwayatkan hadith dengan isnadnya.
4 Musnad: iaitu kitab yang dikumpulkan hadith di dalamnya, yang diriwayatkan dari seorang sahabat atau lebih.
5. Matan: iaitu hadith nabi (s.a.w) yang di akhir sanad.
6. Riwayat: iaitu memindahkan hadith dari seorang kepada seorang yang lain, dan orang yang memindahkan disebut rawi.
7. Istikhraj dan Ikhraj: iaitu mengambil sesuatu hadith dari sesuatu kitab, dan mencari sanad yang lain dari sanad penyusun kitab itu, atau menerangkan bahawa hadith itu dipindahkan oleh penyusun dari kitab yang lain; umpamanya dikatakan: Akhrajah Al-Bukhari, ertinya: mengeluarkan hadith itu oleh Imam Bukhari; maksudnya ada disebut di dalam Bukhari dan ia memindahkannya ke dalam kitabnya.
8. Al-Muhaddis: iaitu orang yang banyak menghafaz hadith serta mengetahui sifat-sifat orang yang meriwayatkan tentang 'adil dan kecacatannya.
9. Al-Hafiz: iaitu orang yang menghafaz sebanyak 100,000 hadith dengan isnadnya.
10. Al-Hujjah: iaitu orang yang menghafaz sebanyak 300,000 hadith dengan isnadnya.
11. Al-Hakim: iaitu orang yang meliputi 'ilmunya dengan urusannya hadith.

ILMU MUSTALAH HADITH

Pengertian Hadith Mustalah hadith ialah satu ilmu untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadith. Orang yang mula menyusunnya ialah Qadi Abu Mahmud al-Ramahramzi [Tahun 360 Hijrah].
Hadith menurut bahasa, ialah
pertama: Yang baharu,
Kedua: Perkhabaran,
Ketiga: Yang dekat atau yang belum lama.
Menurut istilah ahli hadith pula: ialah segala ucapan nabi, segala perbuatan dan segala keadaannya. Masuk ke dalam pengertian keadaannya, segala yang diriwayatkan dalam buku sejarah seperti hal keputraannya, tempatnya dan segala yang bertalian dengannya.
Pengertian ini samalah dengan pengertian sunnah menurut istilah golongan ahli hadith. Tetapi pengertian ini berlainan dengan pengertian ahli usul. Dan sebab berlainan ini ialah kerana berlainan jurusan yang mereka lihat dan mereka tinjau. Ahli (ulama') hadith membahaskan peribadi rasul sebagai seorang yang dijadikan ikutan bagi umatnya. Kerana ini mereka pindahkan dan mereka terangkan segala yang bersangkutan dengan rasul, baik mengenai riwayat, perjalanannya, mengenai budi pekertinya, keutamaannya, keistimewaannya, tutur katanya, perbuatan-perbuatannya; sama ada yang dapat mewujudkan hukum atau tidak.
Ulama' usul membahaskan rasul sebagai seorang pengatur undang-undang yang meletakkan atau menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid sesudahnya, dan menerangkan kepada manusia perlembagaan hidup (dustur al-hayat) maka mereka pun memperhatikan segala tutur kata rasul, perbuatan-perbuatannya dan taqrirnya, iaitu pengakuan-pengakuannya bersangkutan dengan perkara penetapan hukum.
Sementara itu ulama' fiqh membahaskan peribadi rasul sebagai seorang yang seluruh perbuatannya atau perkataannya atau menunjukkan kepada suatu hukum syara'. Mereka membahaskan hukum-hukum yang mengenai para mukallaf dan perbuatan mereka dari segi hukum wajib, haram, harus, makruh dan mandub (sunat).
Pengertian Sunnah Sunnah menurut bahasa: ialah jalan yang dilalui sama ada terpuji atau tidak; juga suatu adat yang telah dibiasakan walaupun tidak baik. Rasul SAW bersabda: "Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (perjalanan-perjalanan) orang yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga sekiranya mereka memasuki lubang dab (serupa binatang biawak) nescaya kamu memasukinya juga." (Hadith riwayat Muslim)"Barangsiapa menjalani suatu sunnah (perjalanan) yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala yang mengerjakan dengannya hingga hari qiamat, dan barangsiapa mengadakan suatu sunnah (perjalanan) yang jahat (buruk) maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengerjakan dengannya hingga hari qiamat." (Hadith riwayat Bukhari & Muslim)
Jelaslah bahawa menurut hadith tersebut, perkataan sunnah itu diertikan dengan perjalanan, sama ada baik atau pun yang jahat, sebagaimana yang dimaksudkan oleh bahasa.
Sunnah menurut istilah ahli hadith: ialah segala yang dipindahkan dari nabi sallallahu 'alayhi wa sallam baik yang merupakan perkataan, perbuatan, mahupun yang merupakan taqrir, sebelum nabi dibangkitkan menjadi rasul, mahupun sesudahnya. Kebanyakan ahli hadith menetapkan bahawa pengertian yang demikian sama dengan pengertian hadith.
Sunnah menurut pengertian dan istilah ahli usul: ialah segala yang dipindahkan dari nabi sallallahu 'alayhi wa sallam sama ada perkataannya dan perbuatannya, mahupun taqrirnya yang bersangkutan dengan hukum. Inilah pengertian yang dimaksudkan oleh sabdanya ini: "Sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara tidak akan kamu sesat selama kamu berpegang dengan keduanya: iaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya". (Hadith riwayat Malik)
1. Contoh sunnah (hadith) perkataan(qauliyyah) ialah: "Segala 'amal itu dengan niat." [Riwayat Bukhari, Muslim dan sekelianulama' hadith]
2. Contoh sunnah (hadith) perbuatan (fi'iliyyah) ialah: "Bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang." [Riwayat Bukhari dan Muslim]
3. Contoh hadith (sunnah) taqrir. Taqrir ialah:
(a) Nabi SAW membenarkan apa yang diperbuat oleh seorang sahabat dengan tidak mencegah atau menyalahkan serta menunjukkan keredaannya;
(b) menerangkan kebagusan yang diperbuat itu serta dikuatkan pula.
Contoh yang pertama ialah sebagaimana Nabi saw membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan sembahyang 'Asar di Bani Quraizah dengan sabdanya: "Jangan bersembahyang seorang kamu melainkan di Bani Quraizah." [Riwayat Bukhari]
Sebahagian sahabat memahamkan perkataan itu menurut hakikat larangannya lalu menta'khirkan sembahyang 'Asar itu sampai selepas Maghrib. Dan ada sebahagian yang lain tidak memahamkan demikian, mereka memahamkan bahawa yang dimaksudkan nabi bercepat-cepat pergi ke Bani Quraizah. Kerana itu mereka mengerjakan sembahyang 'Asar pada waktunya, sebelum tiba ke Bani Quraizah. Kedua-dua perbuatan sahabat yang berlainan oleh berlainan ijtihad sampai kepada Nabi saw beritanya, dan Nabi saw tinggal berdiam diri tidak membantah apa-apa.
Contoh yang kedua sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Khalid bin Walid pernah memakan dab (serupa binatang biawak) kemudian dikemukakan orang kepada Nabi saw. Nabi saw sendiri enggan memakannya, maka bertanya sebahagian sahabat: "Adakah diharamkan makannya ya Rasulullah? Lalu ia bersabda: Tidak! cuma binatang itu tidak ada di negeri kaumku, kerana itu aku tidak gemar kepadanya."
Selanjutnya pernah juga dinamakan sunnah itu suatu yang ditunjuki oleh dalil syara', baik berdasarkan dalil Qur'an atau pun berdasarkan hadith, mahu pun berdasarkan ijtihad para sahabat, seperti mengumpulkan mashaf(Qur'an) dan menyuruh manusia membaca menurut suhuf 'Uthman, dan seperti membukukan ilmu (menyusun dan mengarangnya).
Lawan dari sunnah ini ialah bid'ah, inilah yang dimaksudkan oleh hadith: "Berpeganglah kamu sungguh-sungguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapat pertunjuk sesudahku." [Abu Daud & Tarmizi] Sementara itu ulama' fiqh berpendapat, bahawa suatu yang diterima dari Nabi saw dengan tidak difardukan dan tidak diwajibkan dinamakan sunnah. Imbangannya ialah wajib, haram, makruh dan mubah.
Lawannya ialah bid'ah; talak yang dijatuhkan dalam haid menurut mereka dinamakan: talak bid'ah. Ulama' Syafi'e mengatakan bahawa sunnah itu: ialah suatu yang dipahalai orang yang mengerjakannya, tidak disiksai orang yang meninggalkannya. Menurut ulama' mazhab Hanafi, sunnah itu: ialah suatu yang disunnahkan Nabi saw atau para khalifah serta dikekalkan mengerjakannya, seperti azan dan berjama'ah.
Anjung Siber

My Blog List